Re: Světlo a Mistr

LK 18.02.2010

LK: Dobrý den paní/slečno Jano,
Nejprve snad poděkování za Váš obsáhlý diskusní příspěvek . Pokusím se odpovědět tak jak to vnímám a snad tím objasním i své názory, postoje ale i podstatu svého poznání vyjádřené ve zkratce.
Ještě než začnu chtěl bych Vás , ale i další poprosit a požádat , aby jste zaujali stanovisko, až za nějakou dobu, kdy bude předneseno alespoň část z toho co chceme zveřejnit. Možná se to bude pro některé zdát triviální, ale opravdu tomu tak není. Nemohu a nechci podpořit svá tvrzení ničím jiným (autoritou kdo jsem, nebo kdo mne tzv. vede atd. atd.)než vlastní praxí a zkušenostmi každého z Vás.
Tak tedy jdeme na to :

JM (Jana Malá): tři základní otázky:
1)Jak nahlížite na otázku pojmu -Světlo ?
(zmiňujete se v jedné reakci na článek o tomto pojmu)

LK: Světlo vidím a vnímám technicky a obrazně.
a)Technicky snad nemusím příliš v duchovní praxi vysvětlovat, když vlastně neustále si říkám , že Vše je světlo! Přesto budu otevřený- živel ohně- světelná zářivá část, vyjádřitelná skrze kabalistické písmeno K, které je vyjádření nejčistšího světla, dávající absolutní víru, odvahu, pevnost charakteru atd. atd. V rovině ákaši je prasvětlem.Není to teorie podle knih F. Bardona, ale má praxe!!!
b)Obrazně vše co je vyjadřitelné s poznáním, čistotou a i zde s vírou a pevností=stabilitou

JM: 2)V odpovědi na článek jakési ženy jste napsal, cituji:"Dál k Vám nemám co říci krom slov jednoho z Mistrů: " Blahoslaveni Ti, co neviděli a přesto uvěřili. Běda těm, co viděli, slyšeli a pro osobní pýchu zavřeli sví skutečná Srdce...."

LK: Ta „jakási „ žena je pro mne známou osobou stejně jako pan J.N. Znám vztahové poměry již z dřívějška a proto jsem nechtěl dál pokračovat v přesvědčování. Lidé kteří chodili ke mně jak na přednášky , tak do uzkého kruhu měli možnost vidět….. a přesto neuvěřili( především sami sobě , svému skutečnému potenciálu, který jim byl tak či onak ukazován) Učil jsem především Mystiku a jako doplněk byla bardonovská nauka živlové magie=poznání . Ukazoval jsem jak vstoupi do svého Duchovního Srdce a setkat se zde se svým NIJ(Nejvyšším Individuálním Já). Jestliže zavřeli svůj přístupový bod, znovu nebudu pomáhat, když to ani nechtějí…………!!! Nemohu a především nechci říkat kdo jsem či nejsem z hlediska autority, protože autoritu si budujeme tím co a jak žijeme, kde hodnotitelem je ten Nejvyšší………

JM: Dobrá. O obsahu slov tohoto Velkého Mistra není potřebné dnes diskutovat. Obsah je jasný. Z vyjádření těchto Vašich slov(Dál k Vám nemám co říci..) je zřejmý tón vašeho vnitřního hlasu, který vypovídá o neklidu. Tedy Vašem neklidu. Jste rozrušený z napětí mezi názorovými střety s autorem článků a vidím v nich silné emotivní vypětí. Stavíte se nejen zde nad lidi, s nimiž komunikujete. Máte k tomu možná důvod, jste zřejmě znalec mnoha věcí .

LK: Vyjádřil jsem jednoznačně svůj postoj a to z nějakého titulu, který nechci zveřejňovat z mnoha důvodů , ale které především nejsou z lidské roviny myšlení a cítění!!!

JM: Ovšem zamyslete se zpětně nad svými slovy v hodnoceních článků jiných autorů. Spíše je dojem pro každého neutrálního (co do sporů s JN)čtenáře, že máte zájem napadat, než-li vysvětlovat. Slovo "blud"je samo o sobě tak trochu na hranici slušné použitelnosti v době v níž žijeme. Označit názory bludem je možné a názory pana Nováka a spol. nejsou ničím novým, a hlavně ne ničím co ohrožuje stabilitu této země, jak vyznívá z Vaší plamenné protimluvy. Názory těchto lidí mi povětšinou nic neříkají, osobně je nepřijímám, ani nepovažuji za dost vyspělé, aby mohli kohokoli svádět z nějaké pomyslné cesty.

LK: Chtěl jsem pana J.N. zastavit v tom co předkládá z hlediska úplnosti. Pro asi většinu jde o nějakou malichernost, ale pokud vypustíte například z Vědomí Vůli, přestává být Vědomí integrální a silné. Je pak lehce ovladatelné a manipulovatelné. Jistě můžete argumentovat , že pana J.N. neberete až tak vážně, ale stále platí že 99x opakovaná lež se po sté stává pravdou. Pokud se někdo prezentuje jako vysokoškolský učitel, absolvent MFF UK s tituli před i za jménem, dává na odiv svou tzv. duchovní přednáškovou aktivitu atd. pro řadu začínajících se jeho názory stávají skoro absolutní pravdou, obzvláště pokud je vše schováno do hávu líbivých slov a proklamací směřujících do pocitu výlučnosti a oddělenosti od těch „starých“, konzervativních – kteří to vlastně vše zde způsobili. Hurá našli jsme viníka……………………… 

JM:Chcete-li tedy něco pozitivního přinést pro některé lidi, sklidněte se! Nebojujte s větrnými mlýmy Vašich představ a staňte se spíše Učitelem. Hněv učitele na žáky může být oprávněný, ale uznejte-na veřejnosti-je to tak trochu vždy trapas. I kdyby byli(ta Nová duchovní cesta) teprve žáky, učitel nemá nijaké oprávnění bičovat slovy lavice na nichž si děti (ve smyslu Ducha) rozložily sešity své Školní brašničky!
Psi štěkají a karavana jde dál!!
Ani já bych nechtěl být v lavici, kde učí pan chytrý Učitel, rozdávající jen poznámky, čtyřky a pětky. Jestliže jste vystoupil jako nějaký učitel, nebo snad tak již vystupujete, je mi líto Vašich žáků. Nemají mnoho prostoru pro dotazy. Nebo snad ano?
Druhá otázka tedy zní: Mají Vaši současní i minulí žáci prostor pro mnoho otázek, nebo je to ohraničené prostranství, které jste sám vymezil?

LK: Smích, upřimný a zároveň velice pobavený(snad se neurazíte- rád se směji) …., zeptejte se třeba i zde na těchto stránkách jak je to vlastně se mnou (stále úsměv). Určitě jste četla, že jsem psal panu J.N. , že mne mrzí, že se více neptal když něčemu nerozuměl a že jsem nedokázal jej více vybudit… .
Učil jsem skoro celý dospělý život, prožil jsem mnohé a přesto jsem stále váhal , zda jít s tím co už dnes je rozhodnuto, ven do „Éteru“ ? Mám velice silnou sebereflexi a je pravdou, že mne překvapila ta bezbřehá drzost vystupovat s takovou duchovní plytkostí, jak jsem zaznamenal. To však nebylo a není důvodem proč jsem nakonec napsal jasně svůj postoj. Důvodem bylo a je, že je popírán a deformován jeden ze základních pilířů Stvoření a to pak mne prosím nesuďte a nechte to na mém šéfovi, jak říkám někdy v legraci Stvořiteli všech Stvořitelů… Když jsem použil slova jednoho Mistra, tak něco málo ještě na konec: „Kupčíci a hokynáři v Domě Otce nemají co dělat….!“

JM: Jeden z Mistrů.
Jakým Mistrem je tedy pro Vás ten , o němž se zmiňujete, co se týká autority a Moci?

LK: Je mi přítelem, bratrem, učitelem , průvodcem i souputníkem, je mnou a jsem s ním, je mi vzorem i naplněním…. Co ještě jsem neřekl a chcete vědět…. Myslím, že jsem se vyznal docela hodně intimně ( laskavý úsměv)

JM: (Má-li zákonitě žák více učitelů, má více informací, poznatků. Ovšem více Mistrů pro jednoho člověka? Přináší více směrů učení! Více cest duchovních a tím může dojít k pomíchání nějakých myšlenek dohromady. Uznáváte tedy zřejmě pouze jednoho Mistra, jinak by jste byl zástupce všech možných směrů! Proč ne, je to Vaše cesta! )

LK: Mým skutečným a opravdovým a jediným MISTREM je Stvořitel a aby bylo absolutně jasno, tak když se k němu obracím v určitých vnitřních místech a úrovních, tak ho oslovuji takto:
Stvořiteli všech Stvořitelů, Bože všech Bohů, Otče všech Otců, Můj Bože a Otče!

JM: A závěrem? Je opravdu zvláštní, jaké byly zvoleny barvy na prostorách Vašeho webu! Jeden má pocit, jako by přišel fasovat maskáče na čundr. Ale to má nějaké své jisté důvody! Barvy jsou příjemné, ladí s okolní krajinou. Je to Váš prostor, máte v něm vegetovat Vy!

LK: Máte dar rozesmávat, ať Vám to zůstane, v první chvíli jsem chtěl napsat aby jste se obrátila s touto skoro otázkou na kolegu (smích), ale ten se skoro zděsil …. :-). Je to snadné, za málo peněz málo muziky a i tedy menší výběr možností . Toto se zdálo snad nejpřijatelnější v rámci toho co jsme chtěli a chceme. Jinak olivově zelená je vyjádřením vibrační hodnoty z hlediska použitého světla (viz kabala) pro životní energii a vitalitu, tak snad to nebude až tak mimo…. 

JM: Doufám, že chápete mé otázky i jako možnou cestu ven (pro obě strany dohadování), protože nevidím východisko v nastoupeném střetávání názorů! Myslíte, že někdo ustoupí ze své cesty? Je-li vše něco soukromého, což čtenář netuší, je to v takovém případě ohavnost.
Snad máte i jiné cíle, které se teprve objeví.
Kéž jsou nějak důstojnější pro Vás i pro jiné!

LK: Co jsem měl říci, jsem řekl= napsal, nyní je čas ukázat konkrétně nové přístupy a možnosti. Kdo se zapojí, je na každém z Vás. Vždy jsem říkal svým posluchačum, že například taková žárovka svítí každému stejně, protože její funkce je svítit. Každému stejně a bez jakýchkoliv výhrad. Kdo bude chtít mit zavřené oči a bude raději chodit ve tmách , tak ať tak chodí. Pokud vidím , že někdo ty oči má zavřené a tzv. „drcá“ do kolem stojících nebo chodících, tak mu důrazně řeknu ať otevře oči a nebo ať raději sedí někde v koutku a nedělá chaos.
Mějte se pěkně LK

Přidat nový příspěvek

 

měření od: 12.1.2011

TOPlist