Re: Pojmy

LK 13.08.2010
Ne všechny obecně používané pojmy jsou skutečnou a úplnou definicí. U Akáši je to velice zřetelné!!!Mohu o tom někdy v blízké budoucnosti napsat článek a vše popsat.
Být zmítán vlnami, je sice správně podle definice slova, ale být zmítán zpětnovazebně pro svou vnitřní nestabilitu je něco zcela jiného i za použití stejného slova.Proto jsem použil i další výraz, tj. rozpadat. Ano A-É "4" typu má tendenci být nestabilní, pulsující v intenzitě, rozpadat se - nebýt konzistentní z hlediska struktury a projevu.
Slovníček pojmů zde na webu není, protože stejně si to může každý vyhledat z hlediska obecného pojmosloví, ale popsat určité děje a určité skutečnosti je velice těžké běžnými slovy, proto se vždy snažím popsat jisté jevy co nejkvětnatěji, aby si každý mohl najít svou nejblíže významovou hodnotu. Jinak děkuji za upozornění, co se týká chápání používaných pojmů. Pokusím se ještě více definovat použité výrazy nebo pokud nebude některému pojmu někdo rozumět z hlediska použití, vysvětlím a zdůvodním proč byl použit ten který výraz-pojem. Jinak napište co vás přesně zajímá a buď uvedu odkaz nebo přímo vysvětlím, jak to vidím-vnímám-vím.... :-)

Přidat nový příspěvek

 

měření od: 12.1.2011

TOPlist