Re: ?!

Erien Azarin 03.04.2011
Abych to doplnil. V našem myšlení se často ony velké principy stávají jakousi lidovou tradicí, kde si jejich význam a dopady vysvětlujeme pomocí vlastních představ. Často někoho slýcháme říkat, "ten člověk má špatnou karmu". To je stejné jako tvrdit, "ta škola je špatná". Je to ale nesmysl, škola je princip předávání vědomostí, takže nemůže být dobrá ani špatná. Špatní mohou být učitelé, žáci, ale nikoliv škola. Stejně tak jako karma nemůže být dobrá ani špatná, je to princip, který pracuje s naším dědičným základem, a tak přesto že princip je uvolněn základ zůstává stejný, protože to jsme stále my. Tedy se zánikem karmy, jsme vyvázáni z podmíněných vztahů, které se utváří na základě tohoto výukového programu, ale karma sama nezpůsobuje nemoci. Ty způsobuje naše duchovní deformace, za kterou vždy poneseme zodpovědnost. Tedy ano, do našeho života nebudou zasahovat minulé skutky, ale příčinou těchto skutků jsme my a to se nezmění. Takže i nadále platí, že své nedostatky musíme napravovat, jinak se jejich následky budou promítat do současného života. Snad jsem to popsal trochu srozumitelně.

Přidat nový příspěvek

 

měření od: 12.1.2011

TOPlist