snížení gravitace jinak:

janko 16.06.2011
...je dobré vědět, že gravitace (=přitažlivost) je efektem našeho myšlení. Něco se nám líbí, tak to nás i přitahuje. Za převedení gravitace do "mrtvé hmoty" jsme zodpovědní tedy i my, + všechno to, co už před námi vymyslel a udělal někdo jiný. Nikoliv bůh, ten vymyslel jen pohyb a směr, vše ostatní už vznikalo samo. jak - o tom si budeme někdy povídat, pokud na to nepřijdete sami.

Co je pak "snížením gravitace"? Ano, růst chaosu, který je následkem snížené přitažlivost paradigmatu, které do nás věda (dříve církev) hustí už 2000 let. Uspořádaností roste přitažlivost, tečka. Estetický cit je nástrojem pro dosahování uspořádanosti, ale bez znalosti "řemesla" (zde nových fyzikálních procesů) dobré dílo nevznikne.
V současnosti je přetlak informací, to vede k růstu neuspořádanosti = ke snížení "gravitace přicházejících informací".

Zase jde jen o nevhodný slovník toho jogína či překladatele. Následky popisuje dobře, jen příčiny netrefil. Vedle nabádání k nemyšlení také nepostřehl, že příčinou depresí bude nutnost jiného paradigmatu o fungování sil v prostoru a o klíčové úloze člověka v rozměru, přesahujícím naše naučené paradigma.
Že to nové nás povede do 5D je sice správně, ale málokdo tuší, co vlastně ta pětka znamená, co znamenají ostatní písmena a číslice, ze kterých je postavený program uplynulých 2000 let. Ale to je na jiné povídání.

Jsem rád, že Petr projevil slovy to, co obsahuje číslice "5" - tedy logiku myšlení. Bez myšlení bychom stále byli na úrovni rostlin či zvířat. Myšlením míním schopnost odhadnout z udělaných kroků alespoň ten nejbližší další.
A to bohužel bez myšlení nejde. I když se mnoho procesů provádí bezmyšlenkovitě, musel i tyto někdo kdysi nastavit a aktivovat myšlením.

Přidat nový příspěvek

 

měření od: 12.1.2011

TOPlist