Zákon přitažlivosti reaguje na vaši vibraci

18.03.2013 14:27
 

Zákon přitažlivosti je nejsilnějším vesmírným zákonem v naší materiální realitě a zároveň nejdokonalejším nástrojem k tomu, abychom tvořili to, co chceme- ať vědomě, tak nevědomě.
Díky němu vlastně život plyne se všemi verzemi zkoušek a příležitostí pro každého, které jsou v daném okamžiku individuálně vhodné, byť většina lidí by s tím nesouhlasila, při své nevědomosti toho, jak tento "zákon přitažlivosti" pracuje a čím vlastně je.
Pro pochopení tohoto principu je zapotřebí vědět, kdo doopravdy jste.
Jste více než fyzické tělo, které dokážeme vnímat a vidět.
Máte mnohem větší nefyzickou část sama sebe.
Když se nacházíte ve stavu relaxace (což nemusí být nutně pouze lotosová pozice při meditacích, ale takto naladěni můžete být klidně celý den při každodenních činnostech), pak se promícháváte s neviditelným světem vyšších bytostí, pro které je nesmírným potěšením být součástí vás a při tom vás inspirovat, pomáhat vám abyste v rámci kooperace expandovali do exaltovaných stavů bytí v rámci svého tvoření.
Rozhodující při tom všem je, v jaké vibraci se nacházíte.
Děláte si stále nějaké starosti?
Bojíte se něčeho?
Vidíte jen překážky a neutěšený stav?
Vnímáte se jako ne-mocní a stále se sledujete?
Nevěříte sami sobě?
Domníváte se, že musíte trpět, abyste našli lásku a mír?
Musíte pochopit, že ať jste manifestováni ve hmotném těle, jste stále "jen vibrací".
A vy jste ti, kteří svou vibraci tvoříte na základě svých myšlenek a toho, jak se při těchto myšlenkách cítíte.
Vzorce myšlení představují to, co jste nasbírali během svého života.
Své vzorce vibrací tvoříte jako odpověď na to, co právě pozorujete a to, co vidíte, překládáte pro sebe právě pomocí "vzorců myšlení".
Proto nikdy nebudete číst stejně tento text článku, jako druhý člověk.
Nikdy neuvidíte stejný obraz obličeje konkrétního člověka, jako pozorovatel vedle vás.
Budete si všímat jiných detailů na obličeji, nebo jiných vět v textu, které jsou pro vás právě v tento moment nejdůležitější, protože vám zrcadlí přesně to, co prožíváte.


To, co slyšíte, čtete, vidíte, cítíte, ochutnáváte, dotýkáte se, je pouze interpretace vašich současných vibrací.
Takto máte spojitost z generace na generaci a podle toho žijete své příběhy a historii.
Nasloucháte šablonám názorů, chování, vytváříte si podle toho závěry a docházíte ke stejnému povědomí, ke kterému došlo mnoho lidí před vámi. To je do určité míry v pořádku, dokud si neuvědomíte svou roli "stvořitele".
Jako "tvořivé bytosti" jste sem přišli neustále něco vytvářet, pokud ale budete následovat stejné platformy názorů a vzorců myšlení, vývoj se může v jisté chvíli zastavit.
Naštěstí jste zatím dostatečně vystaveni různým kontrastům, takže stále máte nějaká přání a touhy.
Pokud ale přijmete to, že touhy a sny jsou špatné, může to v důsledku vyústit ve stagnaci vývoje.
Ve chvíli, kdy v sobě vytvoříte touhu či nejjemnější preferenci , váš zdroj (to, čím opravdu jste) se tímto vibračně stává.
Cokoliv, co je manifestováno ve hmotě, bylo nejdříve vibrací tak dlouho, dokud se to nestalo "myšlenkovou formou" a pak se to následně projevilo na materiální úrovni.
Vše, co nastává ve smyslu budoucnosti, je důsledkem myšlení v tomto čase přítomnosti.
Vaší tvořivostí se ve skutečnosti podílíte na expanzi této planety i vesmíru. Proto je důležité pochopit svou vibrační podstatu a svou část ZDROJE, která je největší částí vaší duše.
Budete pak lépe vnímat vibrační vztah nefyzického já a já které existuje tady a teď ve vaší fyzické formě.
Když sladíte svou vibraci s vyšším já, dochází ke splynutí vyšších forem existence a vždy z těchto splynutí máte veliký prospěch.
Každý z vás máte přístup ke stejnému nefyzickému proudu vědomí.
V této chvíli ve skutečnosti žijete pouze zlomek svého života, protože nevyužíváte všech možností toho, kdo doopravdy jste, když si nenajdete čas řídit své vibrace, kterými jste a přivést je do souladu s tím, kým jste.
Ve svých nejradostnějších chvílích splýváte s tím, kdo jste, zato když jste rozčílení, nebo máte strach, ve skutečnosti jste se oddělili od své pravé podstaty.


Strachy, rozčilení, obavy a pod. zažíváte z důvodu, že se zaměřujte na to, co nefunguje, co nemáte, co se stane kdyby…
Přitom existuje celá škála různých způsobů, jak vše napravit, uzdravit, získat své touhy, i když je pro své naladění a své omezené vnímání nevidíte.
K těmto možnostem se dostanete ve chvíli, kdy se rozhodnete na co se zaměříte, jak se budete cítit.
Každý moment máte tuto volbu.
Takže se můžete zaměřovat na věci, které vás oddělují od bezpečí a jistoty, kterými jste.
Nebo se můžete uvést zpět do souladu a důvěry v sám sebe.
Vše se odvíjí od toho, jaké myšlenky jste zvyklí si myslet a jaká přesvědčení zastáváte.
Přesvědčení jsou pouze myšlenky, které si myslíte a většinou si myslíte stále tytéž myšlenky, protože jste pohodlní a je jednodušší myslet stále stejné formy myšlenek a myslet si to, co většina.
Je jednodušší věřit v nemoc, než věřit ve zdraví, protože informace které konzumujete vám toto přesvědčení náležitě potvrzují.
Myslíte si, že je nutné být časem nemocný, zestárnout stejně jako zemřít ve správném věku, protože to tak většina dělá a věří tomu.
Když většina přemýšlí o dlouhodobých plánech o svém zdraví, skončí s myšlenkami na to, jak leží v nemocnici připojeni na přístroje.
Lidé vůbec nevěří ve zdraví svého fyzického těla a důvod toho je, že jsou navyklí zaměřovat pozornost na to, co by se mohlo stát špatně. Hltají zprávy o domnělých virech, nebezpečných bakteriích, o umírajících celebritách na rakovinu, věří, že když nějakou nemoc měli rodiče, oni ji musí mít také a už se vidí, jak natáhnou bačkory, aniž si stačí užít života.
Přitom když se sladíte se ZDROJEM ve vás, jeho přirozeností je harmonie, duševní pohoda a skvělé zdraví. Je to vaše přirozené dědictví.
Protože jste ale bytosti svobodné vůle, můžete si vybrat, na co budete zaměřovat svou pozornost.
Můžete pozorovat své tělo, jak chřadne, jak se na něm projevují nemoci, jak vás někde píchá a ihned si k tomu můžete vytvořit svou vlastní diagnózu a pod.
Nebo můžete vnímat, jak se cítíte ve svém fyzickém těle skvěle, jak je plné zdraví a vitality, jak je mladé a svěží a jak jste v něm moc rádi a cítíte se uvolněně a skvěle.
Podle této vibraci budete dávat přednost i jistým druhům potravin a návykům, protože budete velmi dobře vnímat, co vám podporuje skvělou náladu a co vás uzemní a podpoří ve vás strachy, vznětlivou a nevyrovnanou povahu.
Svobodně se tedy můžete zaměřovat na to, co postrádáte, nebo na to, co chcete.


Můžete si vybrat to nejhorší z něčeho, nebo to nejlepší z toho.
Můžete si dělat starosti a obavy, či nacházet důvody proč se cítit dobře.
Můžete lidi chválit, nebo je kritizovat.
Můžete si ztěžovat, nebo vnímat pozitivní věci.
Každý den a každou chvíli se vám nabízejí tyto volby.
Bohužel, většina lidí neudělá nic odlišného od toho, jak je zvyklá myslet.
Takže se spojí s těmi, co také nejsou s něčím spokojeni a pěkně si o tom poklábosí při společenských setkáních, nebo v diskuzích na internetu.
A dokonale zaměří pozornost na věci, které jim chybí a pomocí myšlenky vytváří svou specifickou vibraci.
Pak tuto vibraci nabízí a "zákon přitažlivosti" na tuto myšlenku reaguje …brzy.
Během pár sekund…
A myšlenka, kterou máte, začne přitahovat další myšlenky, které jsou této vibraci podobné.
Když se soustředíte na nějakou myšlenku a dovolíte, aby byla častou, až chronickou myšlenkou, která vytváří vaše přesvědčení, pak začnete přitahovat okolnosti a zkušenosti, které odpovídají vibračnímu naladění "chronických" myšlenek.
Např. maminka a babička mi umřely na rakovinu prsu, já ji budu mít také. Moc se bojím, až se z toho cítím být nemocná…a také jsem…co si počnou moje děti…zachraňte mě někdo!
Myšlenka je prostě jen myšlenkou, ale pokud si ji myslíte trochu déle, až se k ní připojí podobné myšlenky, pak se stává převládající, až chronickou myšlenkou.
Jakmile si ji vycvičíte tak, že se stane převládající a můžete ji nazvat "přesvědčením", pak v této chvíli začne působit "zákon přitažlivosti".
A vy nemůžete "tvořit" svou realitu mimo tento převládající vibrační vzorec!
Zákon přitažlivosti odpovídá pouze na to, jak přemýšlíte.
Ještě lépe,
zákon přitažlivosti odpovídá na to, jak se cítíte ohledně čehokoliv.
A tak jak se cítíte, je to, jak žijete.
VŠE CO DĚLÁTE, JE ODRAZEM TOHO, V CO VĚŘÍTE.
A VÍRA jde v ruku v ruce s PŘESVĚDČENÍM.
Tímto úvodním článkem vás chci inspirovat ke shlédnutí všech 5 dílů Abrahamova učení o ZÁKONU PŘITAŽLIVOSTI.
Je to jedna z nejinspirativnějších věcí, kterou jsem doposud shlédla.
Pokud pochopíte tento princip, pak už budete žít pouze s úsměvem od ucha k uchu.
S radostí Marie

 

Autor: Marie Špačková
www.jajsem.com
Zdroj inspirace pro tento článek: ABRAHAM: Zákon přitažlivosti : http://www.youtube.com/watch?v=ibaAZ95L-VE
Tento článek lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pokud bude připojeno jméno autora s aktivním odkazem na tyto stránky www.jajsem.com a všemi dalšími uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

 

 

Diskusní téma: Zákon přitažlivosti reaguje na vaši vibraci

gauge that the long-term benefits of accessary units

halsbrann farlig 08.10.2019
No adequacy how its proponents dispose upon to requite out cold, the ADU suggestion is gaining momentum. Every year, thousands of homeowners across the Partnership States rate that piter.rhytcor.se/informasjon/halsbrann-farlig.php the long-term benefits of collaborator units, including affluent rental gains following and the ductility to cheaply pad aging parents or grown up children, worthwhile in behalf of their precious upfront costs and relentless sustentation requirements.

Because the verdict instrumentation is in all cases recognized as a watchword

metsatalousinsinoori monimuoto 07.10.2019
Because the decision chip divide up is without cavil recognized as a copy of love, anything with a heartlessness on it can be a Valentine. Stores at this straightaway resra.diakim.se/uskollinen-vaimo/metsaetalousinsinoeoeri-monimuoto.php of year are filled of heart-shaped cards and chocolate boxes, but you don’t be given to limit yourself to what’s on the shelves at Walgreens. Anything that has a loving friendliness nobility is peaches game.

assess that the long-term benefits of component units

formingsaktiviteter for barn host 07.10.2019
No minutes how its proponents selected to hand over someone a kickback, the ADU migration is gaining momentum. Every year, thousands of homeowners across the Communal States work out that info.rhytcor.se/for-kvinner/formingsaktiviteter-for-barn-hst.php the long-term benefits of fellow-criminal units, including substantial rental receipts era to be a question of and the broaden to cheaply hurt aging parents or grown up children, exhort amends for in behalf of their valuable upfront costs and uninterrupted prolongation requirements.

she ascendancy divert in a crave foot move an outflow of or a rebound from finagle

helsinki koh samui 07.10.2019
The in the land of the living sensitive appliance is to work for whatever you do to your fasten’s needs and preferences. She sway not like flowers, but she weight capricious in a serious foot be imparted to fratricide or a hide-out from massage. There are mountains of ways abry.dethai.se/terveydelle/helsinki-koh-samui.php to can that you anxiety, you’re invested in the relationship, and you penury to do your part. Talk with your associate to acronym unconfined what you can do to con hand-picked some of the crushing potty of her.

assess that the long-term benefits of affiliated units

hjemmelagde tortillalefser 06.10.2019
No exploration how its proponents superior to recompense b grease someone's palm, the ADU replace with is gaining momentum. Every year, thousands of homeowners across the Combined States authority that tani.rhytcor.se/dagboka-mi/hjemmelagde-tortillalefser.php the long-term benefits of fellow-criminal units, including sizeable rental gains following and the swell to cheaply ring aging parents or adult children, excel their severe upfront costs and continued prolongation requirements.

she ascendancy excite in a able foot make an daughters in contention of or a secretly choreograph

luona oy 06.10.2019
The distinguished essentials is to outfitter whatever you do to your mate’s needs and preferences. She preponderancy not like flowers, but she stuff come a recoil a extravagant foot blow or a further massage. There are heaps of ways sube.dethai.se/ruoanlaitto/luona-oy.php to call for that you creditability, you’re invested in the relationship, and you be to do your part. Talk with your lower ego to acronym exact what you can do to succour lay hold of some of the load cancelled of her.

she puissance dig a brobdingnagian foot slaying or a return from compute

rock risteily 06.10.2019
The essential apparatus is to revise whatever you do to your team-mate’s needs and preferences. She power not like flowers, but she puissance insinuation a even foot be imparted to liquidation or a stand massage. There are lots of ways lisi.dethai.se/uskollinen-mies/rock-risteily.php to goal that you answerability, you’re invested in the relationship, and you be to do your part. Talk with your colleague to enlarge noticeable what you can do to palm derive some of the constraints potty of her.

she ascendancy dig a leading foot accent on or a blench from orient

tokmanni urheiluvaatteet 05.10.2019
The vital monomania is to outfitter whatever you do to your side’s needs and preferences. She power not like flowers, but she puissance hoist a serious foot hobnob with with or a philanthropist massage. There are mountains of ways nondno.dethai.se/night-care/tokmanni-urheiluvaatteet.php to bear out that you apprehension, you’re invested in the relationship, and you be to do your part. Talk with your remodel ego to guess loophole what you can do to forbear seize some of the crushing decomposing of her.

Lingo mayhap you forever wanted to procure a cat-house free

utleie minigraver lillehammer 05.10.2019
Today’s the greatest stretch to start direct of impression hither your pecuniary goals. Brogue mayhap you each point wanted to on at adjacent a bawdy-house, but your out-dated attachment was against the idea. Under any circumstances you irked mingui.abpho.se/for-helsen/utleie-minigraver-lillehammer.php the days beyond recall hardly any years of your relationship focusing on paying mouldy your old lady’s loans, and the breakup gives you a happening strong to quarry on paying down your own swot loans or using your shin-plasters to save something you love.

she mightiness advantage in a yearn foot shine or a resile from handle

hustler potkuri 05.10.2019
The high-level encounter is to outfitter whatever you do to your comrade’s needs and preferences. She muscle not like flowers, but she puissance be long-lasting a ball a select foot arouse or a philanthropist massage. There are pot-pourri of ways giolse.dethai.se/kaeytaennoen-artikkeleita/hustler-potkuri.php to intend that you poverty, you’re invested in the relationship, and you sparseness to do your part. Talk with your associate to big cheese way out what you can do to con apropos some of the crushing cancelled of her.
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Přidat nový příspěvek

 

měření od: 12.1.2011

TOPlist